1. Home
  2. Docs
  3. راهنمای قالب فایل پرس...
  4. تنظیمات قالب
  5. اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading…

اگر نیاز به نمایش اخبار یا اطلاعیه های خود در سایت دارید این قسمت برای شماست.

برای این منظور باید یک دسته بندی در قسمت نوشته ها ایجاد کرده و اخباری که می نویسد را در آن قرار دهید.برای تنظیم این قسمت با ما همراه باشید.

پس از مراجعه به “تنظیمات قالب” به قسمت “اخبار و اطلاعیه ها” با صفحه زیر روبرو خواهید شد که در ادامه توضیح خواهیم داد:

دسته بند ی ای که قبلا برای اخبار ایجاد کرده اید را در این قسمت انتخاب کنید تا اخبار از این دسته فراخوانی شود.

همچنین عنوانی که در کنار نمایش اطلاعیه ها قرار دارد را نیز می توانید در این قسمت تغییر دهد.

با زدن تیک “فعال بودن اطلاعیه ها” این قسمت فعال و با برداشتن آن غیرفعال خواهد شد.

Tags ,

How can we help?