1. Home
  2. Docs
  3. راهنمای قالب فایل پرس...
  4. تنظیمات قالب
  5. نصب پلاگین های مورد نیاز

نصب پلاگین های مورد نیاز

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ۱۰ امتیاز

Loading…

برای کارکرد صحیح این قالب باید پلاگین هایی را قبل بعد از راه اندازی قالب،نصب و فعال سازی کنید،برای همین بعد از فعال سازی قالب با این هشدار روبرو خواهید شد که اگر طبق مراحل اقدام کنید،خود قالب تمامی پلاگین های مورد نیازش را خودکار نصب خواهد کرد:

اگر پلاگین ها نصب نشده باشند بر روی گزینه “شروع فرآیند نصب پلاگین ها” کلیک کرده تا به بخش پلاگین های مورد نیاز بروید.و اگر هم پلاگین های نصب بوده اما فعال نیستند بر روی “شروع فرآیند فعال سازی پلاگین ها” کلیک کنید.

پس از مراجعه به بخش پلاگین های مورد نیاز موارد را تیک زده و بر روی نصب یا بروزرسانی و یا فعال سازی نسبت به موقعیت پلاگین اقدام کنید.

لازم به ذکر است پلاگین های سئو و امتیاز دهی ستاره ای هم در پروسه نصب قالب گنجانده شده است.

Tags

How can we help?