1. Home
  2. Docs
  3. راهنمای قالب یا حسین ( عل...
  4. تنظیمات قالب
  5. مطالب فوتر

مطالب فوتر

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Loading…

اگر به فوتر دمو توجه کنید این موارد را خواهید دید :

این چینش تب مانند برای نمایش مطالب خاص شما در انتهای صفحه اصلی تعبیه شده است.

هر کدام از تب ها دسته ای از نوشته های شما هستند که مطالبشان در ذیل انها قرار می گیرد.

برای تنظیم این قسمت بعد از مراجعه به تنظیمات قالب بر روی “مطالب در سایت” کلیک کرده تا منوی مربوطه ظاهر گردد.

گزینه “تعداد دسته بندی ها” رو برابر با مقدار تب هایی قرار دهید که مایلید در قسمت بالا در تصویر نمایش داده شود. و سپس دکمه ذخیره را زده و صفحه را دوباره باز کنید.

حال یه قسمت جدید در زیر تنظیمات برای انتخاب دسته های مورد نظر شما ظاهر شده است که میتوان دسته های دلخواه را انتخاب کرد.

How can we help?