متن و حالت پرسپکتیو در ایلاستریتور

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ۱۷ امتیاز

Loading…

ابتدا در نرم افزار adobe illustrator یک صفحه جدید باز کنید و روی گزینه ی perspective grid کلیک کنید تا خطوط راهنمای پرسپکتیو باز شود

در مرحله ی بعد باید مشخص کنیم که پرسپکتیو چند نقطه ای نیاز داریم برای این کار در قسمت نوار بالا گزینه یView  و بعدperspective grid   را انتخاب کنید .

در اینجا ما پرسپکتیو یک نقطه ای را در نظر داریم پس گزینه ی One Point perspective  را انتخاب می کنیم.

اکنون می خواهیم یک متن یا نوشته را به صورت پرسپکتیو کار کنیم. روی گزینه ی Right  یا همان T کلیک کنید و متن خود را بنویسید.

برای اینکه متن مورد نظر نسبت به خطوط راهنما روی پرسپکتیو قرار بگیرد ، با کلیک کردن روی گزینه ی perspective selection  و حرکت دادن آن ،  نوشته ی شما روی خطوط پرسپکتیو قرار می گیرد .

شما می توانید با انتخاب هر قسمت از سطوح مکعب گوشه ی سمت چپ نرم افزار نوشته ی مورد نظر خودتان را نسبت به آن تغییر دهید. (ابتدا سطح مورد نظر مکعب را انتخاب کنید بعد به ترتیب مراحل ذکر شده نوشته ی خود را بنویسید سپس با گزینه ی perspective selection حرکت دهید تا روی قسمت مورد نظر قرار گیرد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما را پذیراییم