ویژگی های خوب برای داشتن یک وب سایت خوب (قسمت دوم)

ویژگی های خوب برای داشتن یک وب سایت خوب (قسمت دوم) همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد یک سایت خوب باید ظاهری زیبا و متناسب داشته باشد ، از رنگ هایی استفاده شود که متناسب با برند یا حرفه ی مربوط به سایت است ، استفاده از فونت مناسب باعث زیبایی چهره ی...