تابع تبدیل عدد فارسی به انگلیسی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ۶۴ امتیاز

Loading…

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه نویس ها در هر زبانی گاها نیاز به این پیدا می کنند که با ورودی های کاربر محاسباتی رو انجام دهند.انجام این محاسبات وقتی ورودی از سمت کاربر بوده باید با احتیاط کار شود،چرا که امکان تفاوت صفحه کلید در هر سیستمی وجود دارد،لذا جلوی این خطای منطقی رو باید قبل از وقوع علاج کرد.

توضیح اینکه در تابع زیر آرایه اول برای کی بورد اعداد فارسی و ارایه دوم برای کی بورد اعداد عربی که هر دو به وفور در بین کاربرهای ویندوزی،لینوکسی و اندرویدی دیده میشه،هست.

زنده باشید.

/**
 * تبدیل اعداد فارسی به انگلیسی
 * @param string $str number to convert
 * @return number   converted number
 */
function to_eng($str){
 //fa
 $str= str_replace(
  array('۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹'),
  array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'),
   $str);	
 //ar
 $str= str_replace(
  array('٠','١','٢','٣','٤','٥','٦','٧','٨','٩'),
  array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'),
   $str);
 return $str;
}

ff

نظرات شما را پذیراییم