کاربردهای سیمبل در ایلوستریتور( قسمت اول)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ۲۰ امتیاز

Loading…

ابتدا گزینه ی سیمبل را از قسمت Window > Symbols انتخاب میکنیم. پنجره ی Symbol  روی نرم افزار باز میشود .

در اینجا ما اشکال متنوعی را می بینیم. برای مشاهده ی همه ی سیمبل ها پایین پنجره گزینه ی Libraries را کلیک میکنیم تا سیمبل با موضوعات دیگر ظاهر شود.

من اینجا به دلخواه یک سیمبل انتخاب کردم اکنون میتوانم سیمبل مورد نظرم را تغییر بدهم برای این کار ابتدا کلیلک راست کرده و گزینه ی Break Link To Symbol  را انتخاب میکنم تا هر تغییراتی که انجام بدم روی سیمبل اصلی اعمال نشود و باز هم کلیک راست کرده و گزینه ی ungroup را انتخاب میکنم تا هرلایه را جداگانه داشته باشم.

با این روش میتوانیم شکل مورد نظر را به دلخواه تغییر دهیم و یا رنگ آن را عوض کنیم و با آن شکلی جدید بسازیم.

در قسمت های بعدی با کاربردهای سیمبل بیشتر آشنا می شویم

نظرات شما را پذیراییم