درست کردن دود شمع با ایلوستریتور

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars ۱۱ امتیاز

Loading…

ابتدا نرم افزار را باز میکنیم برای باز کردن صفحه جدیدfile > new   ، تنضیمات دلخواه صفحه را انجام می دهیم و در آخر ok  را میزنیم.

وقتی که صفحه جدید باز شد ، یک مربع با رنگ سیاه روی صفحه میکشیم و سپس از قسمت لایه ها لایه ی مربع را قفل میکنیم.

یک خط روی صفحه میکشیم که ضخامت آن کم باشد. بهتر است خط مشکی با stroke سفید باشد . و دکمه ی  alt را نگه میداریم ، با کلیک کردن روی خط و حرکت دادن آن ، یک کپی میگیریم. اکنون اگر دکمه ی ctrl –D را بزنیم حرکت قبل ما تکرار میشود و میتوانیم تا هر اندازه که بخواهیم از یک خط کپی بگیریم.

به وسیله ی گزینه ی Pen Tool یک خط منحنی روی خط هایی که کشیدیم ایجاد میکنیم توجه داشته باشید که حتما لایه منحنی روی بقیه ی لایه ها باشد. برای اینکه مطمئن باشیم ، روی لایه کلیک راست میکنیم و گزینه ی Arrange > Bring to Front را انتخاب میکنیم .

سپس به وسیله ی گزینه ی Selection Tool همه ی لایه ها را انتخاب میکنیم به جز مربع سیاه که قفل است . میریم سراغ گزینه ی Obgect > Enevelope Distort > Make With Top Object و کلیک میکنیم . مببینیم که لایه های زیرین بر اساس لایه اول شکلی جدید می سازد.

شما میتوانید به وسیله ی  گزینه ی Directio Selection  شکل بدست آمده را تغییر بدهید.توجه داشته باشید هرچه فاصله ی بین خطوط کمتر باشد و خط های باریک تری باشد شکل بدست آمده بهتر می شود.

نظرات شما را پذیراییم