اطلاعاتی درباره Front End

برنامه‌نویسی فرانت‌اند(Front End)چیست و فرانت‌اند کارها چه کسانی هستند؟ اگر با مفهوم client و server در حوزه آی تی آشنایی داشته باشید قادر خواهید بود تا تفاوت برنامه‌نویسی در این دو حوزه را درک کنید به‌طورکلی در برنامه‌نویسی تحت وب به مواردی که شامل عملیات سمت client می‌شود فرانت‌اند و عملیاتی که در سمت سرور رخ...