کوکی فری دامین و مشکل سیشن

مشکل CDN و کپچا مشکل از اونجایی ناشی شد که به یک باره کارکرد سیستم کپچای سایت از کار افتاد.و این از کار افتادن دقیقا بعد از اجرایی کردن cookie free domain در وردپرس شروع شد. cookie free domain چیست؟ مساله ساده ست،ما با این کار سر سایت اصلی رو خلوت تر می کنیم تا سریع...