اینتروی زیبا با jquery ، آموزش و دمو

بسم الله الرحمن الرحیم در مطلبی در مورد صفحات اسپلش توضیحاتی را نوشتیم و اینکه چه هستند و چه کاربردی دارند،در این مطلب آستین ها را بالا زده و یک اینتروی زیبا با jquery  برای سایت خواهیم ساخت تا در صورت نیاز در طراحی سایت های خودتان از آن استفاده کنید.نیازمندی این آموزش دانش CSS ,...

صفحات اینترو یا اسپلش یا لودر ابتدای سایت چه هستند

بسم الله الرحمن الرحیم صفحات اینترو یا اسپلش یا لودر ابتدای سایت چه هستند صفحات اینترو چه هستند؟ وب سایتی رو باز می کنید و اون وب سایت قبل از بارگزاری انیمشینی کوتاه به شما نشان می دهد و بعد از آن وارد محیط اصلی وب سایت مورد نظر می شوید،به آن صفحه که کاملا از...