اسلایدشو

اسلایدشو اسلایدشو در صفحه اول نمایش داده می شود و میتواند غیرفعال گردد. برای داشتن یک اسلاید شو ابتدا باید دسته ای برای این منظور بسازید و بعد از آن نوشته هایی که در آن ارسال می کنید حتما دارای تصویر شاخص باشد. اندازه توصیه شده 860x280 پیکسل می باشد تا به صورت استاندارد نمایش داده شود....