تنظیم لوگو

تنظیم لوگو برای تنظیم لوگو ها باید به بخش تنظیمات قالب مراجعه کنید. یعنی : مدیریت > تنظیمات قالب و یا از نوار مشکلی مدیریتی که در بالای سایت قرار دارد گزینه "تنظیم قالب" را انتخاب کرده تا مستقیما به صفحه تنظیمات قالب هدایت شوید. ما دو لوگو در قالب داریم،یکی در ابتدای سایت و دیگری در انتها...