فونت سایت

فونت سایت در قالب فایل پرس توانایی این را خواهید داشت که از چندین فونت موجود در قالب هرکدام را که مایل هستید انتخاب کنید. فونت های موجود در قالب: فونت ایران سنس ( آقای مسلم ابراهیمی / لایسنس دار) فونت وزیر ( آقای راستی کردار / رایگان ) فونت یکان ( رایج در سطح وب) این قسمت...